Teknologiskolens handelsbetingelser samt betingelser for medlemskab


Indbetalte kontingent kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Hvis det vælges at dele sæsonkontingent op i flere rater er man stadig forpligtet til at betale alle rater, selv om et medlem udmeldes i løbet af sæsonen. Det viste beløb hæves på betalerens konto med det samme ved tilmelding til hold. Der modtages betaling fra flg. korttyper: Visa Dankort, MasterCard.

Accept af handelsbetingelserne er samtidig en accept af Teknologiskolens betingelser for medlemskab: Ved indsendelse af tilmelding bekræfter jeg, at indsendte oplysninger er korrekte. Jeg giver endvidere tilladelse til, at der må tages fotos og video i forbindelse med undervisning og arrangementer - herunder holdbilleder, samt at disse må benyttes på Teknologiskolens hjemmeside, Teknologiskolens Facebook-gruppe og til PR-materiale. Betaling og accept kan kun gennemføres af forældre eller værge over 18 år.