Teknologiskolens handelsbetingelser samt betingelser for medlemskab


Indbetalte kontingent kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Hvis det vælges at dele sæsonkontingent op i flere rater er man stadig forpligtet til at betale alle rater, selv om et medlem udmeldes i løbet af sæsonen. Det viste beløb hæves på betalerens konto med det samme ved tilmelding til hold. Der modtages betaling fra flg. korttyper: Visa Dankort, MasterCard.

Accept af handelsbetingelserne er samtidig en accept af Teknologiskolens betingelser for medlemskab: Ved indsendelse af tilmelding bekræfter jeg, at indsendte oplysninger er korrekte. Jeg giver endvidere tilladelse til, at der må tages fotos og video i forbindelse med undervisning og arrangementer - herunder holdbilleder, samt at disse må benyttes på Teknologiskolens hjemmeside, Teknologiskolens Facebook-gruppe og til PR-materiale. Betaling og accept kan kun gennemføres af forældre eller værge over 18 år.

Ved indsendelse af tilmelding bekræfter jeg også at følgende retningslinjer for deltagelse i Teknologiskolens aktiviteter er læst og accepteret:

Teknologiskolen er en frivillig forening hvis primære formål er at undervise vores deltagere i teknologi. Vi har derfor en forventning om at deltagere på vores hold deltager aktivt i undervisningen, og ikke:

 • Spiller computerspil, bruger sociale medier eller laver andre ikke aftalte aktiviteter.
 • Bruger mobiltelefon i undervisningen, med mindre der er givet lov til det.
 • Forstyrrer de andre deltagere på holdet.
 • Forlader en aktivitet før det planlagte sluttidspunkt uden aftale med en underviser.

Vi forbeholder os ret til at sende en deltager hjem, hvis han/hun ikke overholder ovenstående. Forældrene vil altid modtage besked herom fra de frivillige med en begrundelse for, hvorfor deltageren er sendt hjem. Beslutningen er altid de frivillige underviseres og ikke til forhandling. Hvis en deltager ikke selv kan tage hjem, men skal hentes, finder vi et lokale han/hun kan sidde i indtil han/hun bliver hentet eller undervisningen på holdet er slut. En deltager, der er blevet sendt hjem er velkommen til at komme igen næste undervisningsgang, men vi forventer at forældrene i mellemtiden har taget en snak med dem om deres fremadrettede indsats og aktivitet på holdet. Sendes en deltager gentagne gange hjem vil vi efter 3 ganges hjemsendelse automatisk udmelde deltageren fra holdet.

Foreningen har nul-tolerance overfor bl.a.

 • Voldelig adfærd
 • Alkohol
 • Euforiserende stoffer
 • Mobning
 • Hærværk
 • Tyveri
 • Deling af materiale af stødende karakter (f.eks. med pornografisk eller voldeligt indhold)

Hvis vi oplever at en deltager er involveret i eller forårsager noget af ovenstående forbeholder vi os retten til øjeblikkelig bortvisning fra og udmelding af Teknologiskolen.

Vi vil altid gerne have at vide, hvis man oplever uhensigtsmæssig opførsel eller handlinger i vores aktiviteter. Deltagere kan altid henvende sig direkte til underviserne på holdet, mens forældre bedes henvende sig til formanden.

Hvis man ønsker at klage over Teknologiskolens beslutninger, Teknologiskolens undervisere eller andre deltageres opførsel på et hold skal det i første omgang ske pr. telefon til formanden.